Privacy policy

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπo www.nbrosjewels.com (εφεξής nbros), ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών χειροποίητων και έτοιμων κοσμημάτων.  

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας nbros απο τον επισκέπτη/ χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης /χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί , οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης /χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα nbros περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «NBROS Ο.Ε.».

2.ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με τρόπο που να προκαλεί άμεσα ή δυνητικά ζημία σε αυτήν ή βλάπτει τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά της.

Οφείλετε να μην τη χρησιμοποιείτε με τρόπο άνομο, παράνομο, για απάτη, βλάβη, ή για κάποια παράνομη δραστηριότητα ή στόχο.

Οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση ή δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού που περιλαμβάνει ή σχετίζεται με κατασκοπία, ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Οφείλετε να μη συλλέγετε δεδομένα μέσω ή από την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων αυτόματης συλλογής, εξόρυξης ή εξαγωγής δεδομένων).

3.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, η εταιρία «NBROS Ο.Ε.»,  είναι ιδιοκτήτης της πνευματικής περιουσίας της ιστοσελίδας (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά).

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε υλικό και να εκτυπώσετε μέρη της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση μόνο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια των Όρων Χρήσης.

Δεν επιτρέπεται:

Η αναδημοσίευση υλικού από την ιστοσελίδα, χωρίς τη χρήση του συνδέσμου από τον οποίο προέρχεται.

Η πώληση ή ενοικίαση υλικού από την ιστοσελίδα

Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, ή άλλου είδους εκμετάλλευση του υλικού της ιστοσελίδας για εμπορική χρήση.

4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της κάρτας σας καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και η εταιρεία δεν διατηρεί ούτε γνωρίζει κανένα από τα στοιχεία αυτά.

Η εταιρεία αποθηκεύει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να σας ενημερώνει για τα νέα και τις προσφορές. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την nbros στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

5.ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα nbros επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

6.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994(όπως αυτός ισχύει σήμερα)και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ131/2003(ΦΕΚ Α”116/16.05.2003). Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.

7.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Αν για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες ή κάποιον άλλο λόγο) δεν είναι δυνατόν να σας αποστείλουμε ή παραδώσουμε τα προϊόντα, θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω του email που έχετε δηλώσει, προκειμένου να μας δηλώσετε πώς επιθυμείτε να συνεχίσουμε.

8.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η nbros διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Κάθε αλλαγή στους όρους ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ιστότοπο, και για το λόγο αυτό συνιστούμε στο χρήστη να διαβάζει τακτικά το παρόν κείμενο.

9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στην πλατφόρμα www.nbrosjewels.com , αποδέχεστε να λαμβάνετε προωθητικές ενέργειες από την εταιρεία nbros.